Bài trắc nghiệm DISC

BẠN THẮC MẮC

Điểm mạnh - hạn chế của bản thân và những người xung quanh

Ấn tượng về bạn trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, người thân,...

Cách nhận diện tính cách thông qua lời nói, cử chỉ,...

BẠN MUỐN

Cải thiện ấn tượng của người xung quanh về bạn

Giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong công việc và cuộc sống

Khám phá phong cách và nâng cao kỹ năng lãnh đạo của bản thân

DISC sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trên!

・Là công cụ không mang tính phán xét, sử dụng để thảo luận sự khác biệt về hành vi con người

・Cung cấp ngôn ngữ chung, có thể quan sát được để hiểu rõ hơn về bản thân và điều chỉnh hành vi của mình khi giao tiếp với người khác (trong môi trường làm việc nhóm, kinh doanh, đời sống,...)

Dominance
~~~
Thống trị
Influence
~~~
Ảnh hưởng
Steadiness
~~~
Kiên định
Compliance
~~~
Tuân thủ